Liveresultat med Sportident AIR+ och SIAC

Hur fungerar liveresultat med automatiska radiokontroller, uppkopplad start och mål när deltagarna använder SIAC-pinne.

Magnus Blåudd
Magnus Blåudd
Liveresultat med Sportident AIR+ och SIAC

För att kunna erbjuda liveresultat med automatiska radiokontroller i skogen, uppkopplad målgång och kanske även startstämpling så "lyssnar" man på tävlingen med små ROC-lådor som placeras i skogen. Varje låda består av programvaran ROC (Radio online control) installerad på en liten dator med internet uppkoppling. Det är en beprövad teknik som använts på massvis med orienteringstävlingar sedan flera år. Vid dom kontroller som är radiokontroll så kommer den inbyggda radiosändaren i deltagarens SIAC-pinne att skicka ut en liten signal som ROC-lådan kan snappa upp. Det här skiljer sig litegrann mot när man stämplar i hålet eftersom det då är enheten som skickar ut radio signalen och inte pinnen. Det kan vara bra att veta att liveresultat på en tävling bara är ett komplement till tidtagningen och stämplingarna vid varje kontroll kommmer fortfarande skrivas in i SIAC-pinnens minne och transporteras runt banan av deltagaren på vanligt vis så att stämplingarna kan läsas av i mål. Det innebär alltså ingen extra risk att deltagaren inte får sin tid bara för att tävlingen är live och läggs upp på internet.

Bilden nedan visar schematiskt hur det fungerar med deltagare som kör sin bana och stämplar vid varje kontroll. Vid dom kontroller som är radio skickar deltagarens SIAC-pinne ut en radiosignal som laddas upp på internet. Från arenan hämtas kontinuerligt stämplingar från skogen ner, kompletteras med deltagarens identitet och skickas vidare till liveresultat.orientering.se varifrån publik och deltagare som gått imål kan se resultaten.

Tidtagning med SIAC som lyssnas av med ROC

Liveresultat med Sportident AIR+ och SIAC

ROC lådan

Varje låda som man kan hyra från Blåudd MTBO innehåller en Raspberry Pi dator, en Powerbank och internetuppkoppling - antingen en minirouter eller ett USB-modem. Det ingår också ett spännband för att sätta fast lådan vid ett träd eller annan lämplig plats. Lådan är någorlunda vattentät men placeras lämpligen i en plastpåse vid regn.

ROC-låda med innehåll

ROC-låda med innehåll

För att starta ROC-lådan kopplar man in USB sladden mellan Powerbank och datorn så att den får ström. Datorn är sen kopplad till miniroutern med en sladd från USB porten på datorn till micro-USB på router, detta ger även routern ström. Det är sen routern som kopplar upp sig på internet och delar ut via USB. Om ROC-lådan har ett USB-modem kopplas det direkt till USB-port på datorn och då behövs ingen router. SRR-dongle kopplas in i USB-port på datorn.

SIM-korten som används för internetuppkopplingen är “1NCE FlexSIM” från operatören 1nce.com, dom är operatörsoberoende och kopplar upp sig via roaming mot det 2G/3G/4G-nät som finns i området. Bandbredd och datamängd är begränsad så det går endast att använda för att ladda upp stämplingarna, det är ingen internet accesspunkt utan normalt går det bara åt 5-10Mb för en tävling. Några mini-router delar ut ett WLAN men det används inte för att ROC ska kunna koppla upp sig utan det är inställt på att stänga av sig automatiskt efter en liten stund om routerns programvara stöder det. Om routern inte kopplar upp sig eller kopplar upp sig mot ett dåligt nät, prova att starta om den. Kontrollera i routerns display hur/om den har kopplat upp sig. USB-modem växlar till ett stadigt lusblått sken när det kopplat upp sig.

Efter start av ROC-lådorna kan man kontrollera om dom fått kontakt med servern på roc.olresultat.se, där går det att se om BLA1, BLA2, BLA3, BLA4 eller BLA5 är uppkopplad utan att vara inloggad. När ROC är uppkopplad blir den första cirkeln grön och efter att den tagit emot en stämpling blir även den andra cirkeln grön.

Hur man ser om ROC har kontakt med servern

Status på servern

Kontroll i skogen

Dom BS11 kontroller i skogen som ska användas som online radio behöver konfigureras för detta, med hjälp av SI-config ställs enheten in för "Send last punch". Då kommer SIAC-pinnar som passerar kontrollen skicka ut sin identitet via SRR efter att den registrerat stämplingen. Det man ska tänka på här är att det alltså är SIAC-pinnen som skickar ut signalen om stämpling och det är alltså den som ska kunna höras av ROC-lådan. Vid kontroller med passage i hög fart (>30km/h) behöver man tänka lite på placering av ROC-lådan. Eftersom det är SIAC-pinnen som skickar SRR data måste ROC-lådan helst placeras i färdriktningen annars hinner deltagaren komma utanför räckvidden för sändningen som kan höras på ungefär 8 meters avstånd. Man kan ha flera ROC-lådor vid samma kontroll om det behövs. Prova gärna i förväg.

Uppkopplad start

Det finns två anledningar till att även koppla upp starten, den första är att registrera vilka deltagare som går in i startfållan och alltså startar i tävlingen, den andra är för att veta starttiden på deltagare i öppna klasseer utan lottad starttid.

För att registrera deltagare som går in i startfållan används en BS8-SRR enhet som CHECK, när deltagaren stämplar i hålet på den enheten aktiveras AIR+ funktionen men samtidigt skickar då enheten ut en SRR signal som talar om vem som stämplat i CHECK. Att ha uppkopplad CHECK är vanligast på större tävlingar där deltagarna startar under många timmar och man vill kunna hålla kontinuerlig koll på "kvar-i-skogen". En ROC-låda placeras i närheten av CHECK så att stämplingarna skickas upp på internet.

Startstämpling i öppna klasser görs också med en BS8-SRR konfigurerad som START. När deltagaren stämplar i hålet skrivs starttiden in i SIAC-pinnen samt att en SRR signal skickas ut som talar om vilken pinne som startstämplat. Deltagaren kommer på detta sätta att få en starttid tilldelad och man kan se både online samt i tidtagningen hur länge den varit ute. Om det inte är för långt mellan CHECK och START räcker det med en ROC-låda i starten som då kommer höra både CHECK och START, i annat fall får man använda två ROC-lådor.

Mållinjen

Även mållinjen kan ställa in med "Send last punch", då kommer deltagarens SIAC pinne att sända ut information om vem som passerat mållinjen, den signalen kan sedan snappas upp av en ROC-låda. Om man har en tidtagningsdator placerad nära mållinjen kan man istället koppla in en SRR-dongle direkt på den datorn, då får man snabbare in tiden i tidtagningen utan den lilla fördröjning som uppstår när stämplingen ska upp på internet och ner igen.

Inställningar på roc.olresultat.se

Alla ROC-lådor är kopplade till en tävling som heter "MTBO Tävlingen" på roc.olresultat.se, man kan använda den tävlingen direkt eller så kan man välja att "låna ut" dom till en annan tävling. Rekommendationen är att använda den tävling som finns och bara se till att ta bort gamla stämplingar innan tävlingen startar. Normalt behövs inga särskilda inställningar göras. Inloggningsuppgifter fås av Magnus.

Tidtagningprogram

Både OLA och MeOS har stöd för att hämta stämplingar från roc.olresultat.se som sen kombineras med tidtagningen och laddas upp på liveresultat.orientering.se. För instruktioner om inställningar se vardera programmets dokumentation.