Sportident AIR+ paket för MTBO

Sportident Air+ med SIAC för kontaktlös tidtagning på MTBO tävlingar

Sportident AIR+ paket för MTBO

Utvecklingen inom mountainbikeorientering går framåt och kontaktlös tidtagning har börjat användas på fler och fler tävlingar. Med kontaktlös tidtagning kan deltagarna stämpla vid kontrollerna utan att sakta ner, detta ger ännu mer fart åt sporten samt ytterligare en dimension i hur man måste planera sina vägval för att ta kontrollerna på bästa sätt. Många MTBO deltagare har redan skaffat en personlig SIAC-pinne för att kunna utnyttja den nya tekniken och förväntar sig numera att arrangörerna erbjuder kontaktlös tidtagning på värdetävlingar. Den bästa upplevelsen fås genom att använda Sportident enheter med 1,5 meters räckvidd samt elektronisk mållinje.

Att använda SportIdent Air+ med SIAC är enkelt för arrangören, längre ner på sidan kan du läsa om hur det går till.

Blåudd MTBO erbjuder arrangörer av MTBO tävlingar att hyra ett förkonfigurerat paket bestående av 50 kontrollenheter, en låda med SIAC-pinnar samt en elektronisk mållinje. Detta ger möjlighet att höja nivån på svenska MTBO tävlingar och låta eliten få möjlighet att tävla med samma system som används på dom stora mästerskapen.

Paketets innehåll

 • 50 st kontrollenheter, BS11-BS

  • Enheterna är märkta med etiketter, svart text på vit botten, godkända av IOF.
  • Enheterna har kodsiffra 31-65, 67, 70-82 och 100. Lämpligen används 100 som sista kontroll. Låga nummer har valts eftersom det tar mindre plats på kartan.
  • Enheterna är förkonfigurerade och ska inte behöva ändras förutom att vid behov aktivera en enhet som onlinekontroll.
  • Enheterna laddas via mini-USB. Kablar och laddare för samtidig laddning av 18 enheter medföljer. Batteriet räcker för 75 timmars användning.
  • Enheterna startas och stoppas med en magnet, 10st magneter medföljer för användande vid utsättning och intagning av enheterna.
 • 1 st elektronisk mållinje 6m, BS11-Loop

  • Mållinjen läggs ut på marken och måste skyddas mot slitage.
  • Passage av mållinjen registreras i SIAC-pinnen på samma sätt som en kontroll och läses av senare.
  • Mållinjen startas även den med magnet och laddas via mini-USB.
  • Mållinjen har normalt kodsiffra 10, men kan ställas in med valfri kodsiffra och även fungera som en kontroll.
 • 5 st administrativa kontrollenheter, BSF8-DT/DB

  • CLEAR - För tömning av SIAC-pinne innan start. Görs genom stämpling i hålet.
  • CHECK - För kontroll av att SIAC-pinnen är tömd samt start av denna vid ingång i startfållan. Görs genom stämpling i hålet.
  • SIAC TEST - För kontroll av att SIAC-pinnen är startad. Görs kontaktlöst genom att hålla fram pinnen mot enheten.
  • SIAC OFF - För avstängning av SIAC-pinne.

  Vid behov av fler administrativa enheter, när man har flera starter, för startstämpling eller som reserv programmeras dessa enkelt av vanliga BSF7/8 enheter till lämplig funktion.

 • 1 st avläsare, BSM8-USB

  • Med USB sladd för koppling till dator för avläsning efter målgång.
 • 60 st SIAC pinnar

  • En låda med SIAC-pinnar för användning som hyrpinnar samt vid utsättning av enheterna på tävlingsdagens morgon.
  • Pinnarna har nummerserierna 8034310 - 8034319 (röda) och 8503624 - 8503673 (gröna)
  • Hela lådan skickas till arrangören och faktureras per uthyrning, se nedan.

Extra utrustning

 • 10 st kontrollenheter, BS11-BS
  • Enheterna har kodsiffra 83-85, 87-88 och 90-94.
  • Gör det möjligt att arrangera lite större tävlingar.
 • 2 st extra avläsare, BSM8-USB
  • Avläsning av SIAC pinnar går fortare om man har avläsare som använder USB. Totalt finns tre stycken tillgängliga för större arrangemang.
 • 2 st kontrollenheter med inbyggd SRR, BSF8-SRR
  • Traditionella enheter med inbyggd SRR sändare - för stämpling i hålet. Används på MTBO när man vill ha online CHECK och START (stämpling) för öppna klasser.
 • 5 st ROC lådor för live resultat
  • Kompletta ROC-lådor för automatiska radiokontroller bestående av Raspberry Pi, 2g/3G/4G-uppkoppling, SRR-dongle, batteri och spännband för fastsättning. ROC-lådan lyssnar av när SIAC passerar kontrollen och laddar upp passeringen på internet varifrån den sen hämtas ner till tidtagningssystemet. Normal dataförbrukning 5-10Mb/tävlingsdag ingår.
  • Läs mer om hur det fungerar med liveresultat och SIAC.
 • 7 st SRR USB dongle, SRR-USB
  • Används vid online kontroller eller om man direkt vill läsa av sluttid via SRR vid målgång. 5 st av dessa sitter normalt monterade i ROC-lådorna.
 • 120 st kontrollställningar
  • Gula glasfiberstolpar med stort fäste för BS11, stiftklämma, skylt med kodsiffra som syns från två håll samt krok för skärm. Total längd 118cm (höjd över marken ca 98cm). Med eller utan orienteringsskärmar.

Hyresavgifter

Prissättningen är gjord för att fördela systemets kostnader rättvist samt att uppmuntra så många MTBO arrangörer som möjligt att erbjuda kontaktlös tidtagning på sina arrangemang.

Priser för komplett paket:

 • Större arrangemang (beräknat deltagarantal > 300) 4000:-/tävling
 • Normalt arrangemang (beräknat deltagarantal < 300) 3000:-/tävling
 • Mindre arrangemang (beräknat deltagarantal < 200) 2000:-/tävling
 • Litet arrangemang (beräknat deltagarantal < 100) 1000:-/tävling
 • Mer än en tävling under samma helg, 25% rabatt.
Exempel på hyrpriser

Exempel på uträkning av hyrpris

Frakt tillkommer, ca 500kr totalt. Adress-etikett med förbetald returfrakt finns i paketet vid leverans, på så sätt kan rabatterat frakt avtal utnyttjas.

Användande av SIAC-pinnar faktureras 35:- per uthyrd pinne.

Extra utrustning (avläsare, SRR-enhet, SRR-dongel, ROC) kostar 100:-/tävling eller enligt överenskommelse.

Avgiften faktureras arrangören i efterhand. Eventuellt förlorad eller förstörd utrustning debiteras med kostnad för inköp av ny likvärdig utrustning.

Beställning

För beställning av paketet till ditt arrangemang använd Google forms formuläret nedan.

BESTÄLLNINGSFORMULÄR

Frakt

Om inte annat avtalas skickas utrustningen så att den anländer minst två dagar innan första tävlingen och returneras sedan senast två dagar efter sista tävlingen. Vanligaste fraktalternativet är leverans till DHL Servicepoint, det är oftast enklast eftersom man då kan hämta ut paketet när det passar. Det finns andra fraktalternativ, vänligen ange i så fall era önskemål vid beställning.

Efter tävlingen packas enheterna rengjorda ner i kartongen och den bifogade etiketten klistras på innan inlämning. Stäm av med checklistan att allt kommer med.

Hur man använder SportIdent Air+ med SIAC

Det är enkelt för arrangören att arrangera en tävling med Sportident Air+, här kan du läsa om hur det går till på en tävling i mountainbikeorientering. Kortfattat kan man säga att i jämförelse med tidigare så ersätts kontrollenheterna i skogen med nya kraftfullare enheter och istället för målstämpling passerar deltagaren över en elektronisk mållinje. All övrig tidtagning är densamma oavsett om man använder MEOS eller OLA. Nedan finns en mer utförlig beskrivning över hur det går till “från start till mål”.

Hur man använder SIAC pinne

Bild på SIAC pinne

Alla deltagare behöver använda en SIAC-pinne (Sportident Active Card) för att kunna stämpla. När deltagaren passerar kontrollen så registreras den av pinnen som då piper och blinkar. Det är viktigt att deltagaren - på samma sätt som när man stämplar i hålet - är noggran med att kontrollera att pinnen verkligen piper och blinkar.

Deltagare som ännu inte har skaffat sin egen SIAC-pinne bör erbjudas att hyra en SIAC-pinne, i första hand använder arrangören dom den låda med 60 pinnar som medföljer paketet. Vid behov av fler behöver arrangeren hyra fler.

Via Sportident kan man köpa sin egen SIAC-pinne, välj mellan olika färger samt med eller utan personligt nummer.

På Arenan

Eftersom användandet av Sportident Air+ och SIAC-pinne är nytt för många deltagare rekommenderas att dom får bekanta sig med systemet innan start, det görs gernom att sätta up en liten mini-bana med “CLEAR”, "CHECK", en kontrolle att stämpla vid och “SIAC OFF” för att stänga av pinnen med.

På Arenan innan man går iväg till start bör det finnas en laptop med programmet SIACBatt installerat. Det används för att kontrollera SIAC-pinnens ålder och batteristatus och visar grönt, gult eller rött på skärmen. Vi rekommenderar inte användning av "SIAC battery test" enhet, eftersom den är mycket svår för deltagaren att tolka på rätt sätt.

Vid starten

Vid starten används vanliga enheter för att tömma och checka SIAC-pinnen som vanligt.

Innan deltagaren går in i startfållan ska SIAC-pinnen tömmas genom att “stämpla i hålet” på en CLEAR enhet. För att spara tid inne i själva startfållan rekommenderas att CLEAR görs innan deltagaren går in i fållan. OBS! Rekommendationen är att ställa in CLEAR med kodsiffra 1 för att undvika att SIAC-pinnen piper och blinkar, därmed kan man direkt stämpla i CHECK enheten (detta är en funktion i pinnen).

Därefter går deltagaren in i startfållan och gör en check genom att “stämpla i hålet” på en CHECK enheten, i samband med detta startas även funktionen för kontaktlös stämplingen inuti SIAC-pinnen.

Som vanligt används 2 minuters "gå fram tid" på MTBO även med SIAC, dock tillkommer ett moment i startfållan där deltagaren efter CHECK även ska göra en “SIAC Test” för att kontrollera att den kontaktlösa funktionen fungerar. Detta steg görs genom att hålla fram pinnen mot “SIAC Test” enheten och då ska pinnen blinka och pipa på samma sätt som vid en kontroll. Det är mycket viktigt att man är noggran med detta, annars fungerar inte tidtagningen!

Öppna klasser utan starttid använder traditionell start-stämpling i hålet.

Exempel på startplats

En MTBO startplats

Kontroller i skogen

Vid varje kontroll sitter det en Sportident enhet med en större antenn, den skickar ut en signal som gör det möjligt att stämpla på avstånd och i full fart. Denna större enhet kallas BS11-BS och har inget vanligt hål för stämpling.

Kontrollenheten har uppladdningsbart batteri som laddas via USB kabel och den sätts på och av med med en magnet i samband med utsättning. Batteriet räcker för 75 timmars användning, detta innebär att vid flera tävlingar i rad behöver inte alla enheter laddas varje natt, men kontrollera gärna deras laddstatus. Varje USB-laddare som följer med i paktett har sex stycken fast monterade sladdar. För konfigurering av enheterna finns en separat mini-USB sladd.

Vid användning av dessa enheter behöver man inte heller tänka på att det skulle uppstå kö för att stämpla vid kontrollerna eftersom många deltagare kan stämpla samtidigt.

Sportident BS11 enhet på bock

En BS11 kontroll

Målgång med elektronisk mållinje

Istället för målstämpling används en elektronisk mållinje som är utlagd på marken. Mållinjen skickar ut en signal som gör att SIAC-pinnen registrerar tiden precis när man kör över och passerar mållinjen. Tiden skrivs in i SIAC-pinnen precis likadant som om deltagaren hade målstämplat. Efter målgång läses deltagarnas pinne av på vanligt sätt.

Mållinjen är 6m lång, den sänder ut en radiosignal uppåt och litegrann åt sidorna. Använd "AIR+ signal indicator"-pinnen för att kontrollera var signalen finns, speciellt vid stafett eller varvning på Arenan är detta väldigt viktigt eftersom deltagarens SIAC pinne stängs av om man "råkar" passera.

Användning av “vanliga” Sportident enheter

Även dom “vanliga” Sportident enheterna (dvs BS7/8/9) kan ställas in i Sportident Air+ läge och är då fullt kompatibla med BS11 och SIAC. Dom används som administrativa enheter samt vid behov av ännu fler enheter kan man eventuellt komplettera med några såna på banor där deltagarna inte kör lika fort eller där man kanske bara har ett fåtal deltagare.

Vanliga enheter passar också bra att ha som reserv hos eventuella kontrollvakter då det i klubbarna oftast finns gott om dessa enheter. Nackdelen med dessa är såklart att deltagaren måste passera närmare för att stämpla.

Arrangörshandbok

SPORTident har skrivit en arrangörshandbok som beskriver hur man använder deras system, den uppdateras kontinuerligt och är mycket läsvärd:

https://docs.sportident.com/user-guide/en/introduction.html

Skyltar

För att göra det enkelt för deltagarna att använda systemet finns färdiga skyltar för start och testbana för utskrift via länkar nedan.

SKYLTAR SIAC (A4)

SKYLTAR TESTBANA (A3)

Tips och trix

 • Att tänka på vid banläggningen är att inte placera två kontroller närmare än 50 meter (cykelvägen) eftersom SIAC-pinnen vid passage av en kontroll är upptagen med att blinka och pipa i ungefär 2 sekunder, den registrerar då ingen ytterligare kontroll. I 36km/h färdas man 10 meter per sekund.
 • Vid online kontroller i skogen och vid målet måste man tänka lite på placering av SRR-dongle. Eftersom det är SIAC-pinnen som skickar SRR data måste ROC helst placeras i färdriktningen, sändningen kan höras på ungefär 8 meters avstånd så ett par meter efter kontrollen är lämpligt om alla färdas i samma riktning.

Text för PM

Nedanstående text togs fram inför MTBO-SM i Örnsköldsvik 2021 och innehåller på ett koncist sätt den information som behövs vad gäller start, stämpling i skogen samt målgång. det är viktigt att detta finns med i PM och utgör på så sätt ett tillägg till dom svenska tävlingsreglerna.

STARTMETOD
Starttider enligt startlista, ”gå fram tid” 2 minuter innan angiven starttid. Töm SIAC-pinnen med CLEAR innan startfållan. Vid passage in i startfållan görs CHECK och direkt därefter SIAC TEST genom att hålla fram pinnen, den kommer då pipa och blinka för att indikera att allt är ok. Kartan erhålls 1 minut innan start. Öppna klasser använder startstämpling.

STÄMPLING
Kontaktlös stämpling med Sportident Air+ och SIAC-pinne. Alla kontroller är utrustade med en ny kraftfullare enhet som registrerar stämpling vid passage inom 1,5 meter från enheten. Det är den tävlandes ansvar att ha en fungerande SIAC-pinne samt att kontrollera att den piper och blinkar som bekräftelse på stämpling vid passage av kontroll. Deltagare som anmält sig med äldre typ av pinne kommer tilldelas en hyrpinne. Om enheten mot förmodan ej fungerar så stämpla i kartan med kontrollens stiftklämma. Testbana finns vid arenan, passa på att bekanta dig med det nya systemet innan du går till start!

KONTROLLER
Kontrollpunkterna är utmärkta med skärm och SI-enheterna med kodsiffra. Stiftklämma finns också som reserv om enheten fallerar.

MÅLGÅNG
Elektronisk mållinje. Målgång registreras när SIAC-pinnen korsar mållinjen. Därefter avläsning.