Mer Sportident Air+ utrustning inför 2023

Inför 2023 har Sportident Air+ utrustningen för MTBO utökats med 60 SIAC pinnar, automatiska radiokontroller och möjlighet till uppkopplad start.

Magnus Blåudd
Magnus Blåudd
Mer Sportident Air+ utrustning inför 2023

Låda med SIAC pinnar
Det ingår nu en låda med 60 SIAC-pinnar i Sportident AIR+ paket för MTBO. Dom ska används som hyrpinnar för deltagare som inte har egen SIAC, på så sätt slipper arrangören beställa utrustning från fler håll vid mindre arrangemang. Hela lådan skickas vanligtvis till arrangören och faktureras i efterhand 35:- per uthyrd pinne, detta innebär att arrangören bara betalar för pinnar som använts under tävlingen. Deltagarna betalar vanligen en lite högre avgift för sin hyrpinne så arrangören får en liten inkomst. Eventuella SIAC-pinnar som använts för utsättning på tävlingsdagens morgon debiteras inte.

Det är ungefär 85% av dom aktiva inom MTBO som har egen SIAC pinne, så behovet för hyrpinnar är normalt inte jättestort men kan vara lite svårt att bedömma. Det är såklart viktigt att det finns hyrpinnar så att det räcker till alla som vill vara med. Här kommer en liten beräkning med ett diagram som visar behovet av hyrpinnar som funktion av antalet anmälda om 85% av deltagarna har egen pinne. Beräkningen tar höjd för ett ganska stort antal (30 eller 50) direktanmälda där ingen har egen SIAC, det är därför linjen börjar mitt i luften.

Ur diagrammet kan man utläsa att 60 SIAC pinnar räcker till en tävling med 200 deltagare, där 85% har egen SIAC och 30 direktanmälda utan egen pinne. Verkar det rimligt?

Behov av hyrpinnar som funktion av antal anmälda vid 85% personliga SIAC och där det går åt 30 eller 50 för öppna klasser som inte har egna

Behov av hyrpinnar som funktion av antal anmälda vid 85% personliga SIAC och där det går åt 30 eller 50 för öppna klasser som inte har egna

För att ytterligare underlätta för arrangören kommer det vid dom större MTBO helgerna finnas 120 SIAC pinnar tillgängliga, dom arrangörer detta gäller meddelas separat. Med så många pinnar borde man klara av en tävling med över 300 deltagare även om det kommer 50 direktanmälda utan egen pinne.

Automatiska radiokontroller
Det finns nu även 5 stycken kompletta lådor för automatiska radiokontroller. Dessa består av en vattentät låda innehållande en Raspberry Pi (mini dator), 2g/3G/4G-uppkoppling, SRR-dongle, batteri och spännband för fastsättning. Lådan sätts fast i närheten av kontrollen och lyssnar sedan trådlöst av när en SIAC passerar. Vid passeringen laddas tid och pinnens nummer upp på internet (roc.olresultat.se) och därifrån kan den sen hämtas ner till tidtagningssystemet. Normal dataförbrukning för uppladdning av passeringar är 5-10Mb/tävlingsdag och det ingår i hyresavgiften. Dom SIM-kort som används för mobil uppkoppling är inte bundna till någon operatör utan väljer den som finns (i skogen) - det har fungerat bra hittils.

Lådorna användes redan under 2022 på några av Svenska Cupen tävlingarna såväl som på O-Ringen. Dessa lådor är extra tillval, delvis för att undvika att skicka saker i onödan då en del arrangörer har egna.

Uppkopplad start
Vid lite större arrangemang har man ofta uppkopplad start. Det gör det möjligt att kontinuerligt hålla reda på "kvar-i-skogen" gemnom att registrera vilka som gjort CHECK samt vilka som start stämplat. Genom en uppkopplad CHECK registreras deltagare med lottad starttid när dom går in i fållan och öppna klasser utan starttid stämplar även i uppkopplad START, då vet man dessutom deras verkliga starttid som då uppdateras i live rapporteringen.

Det finns två stycken uppkopplade enheter med inbyggd SRR (BSF8-SRR) tillgängliga att hyra och från dom så skickas SIAC pinnens nummer och tid med hjälp av en ROC låda upp på internet. Därifrån kan även dessa hämtas ner till tidtagningssystemet. Vid en normal start där både CHECK och START kan placeras i närheten av ROC lådan så behövs bara en låda i starten.

Kontrollställningar
Det finns 50 stycken gjorda av gula glasfiberstolpar, dessa har stort fäste för BS11, stiftklämma och skylt med kodsiffra. Total längd 155cm (höjd över marken ca 133cm). Kan levereras med eller utan orienteringsskärmar. Lite otympliga att skicka. Modellen är samma som används på O-Ringen och totalt i Sverige finns det 200 stycken att tillgå som kan användas vid större tävlingar.

Se sidan Sportident AIR+ paket för MTBO för mer info och aktuella priser.